කාලය ගෙවී ඇත

ගෙවී ඇත කාලය
කුඩා කල සිට
මැවූ සිහින
සැබෑවී ඇත්ද?
උසස් පෙළ සමත් වී ඇත,
සරසවි වරම් ලැබ ඇත,
උපාධිය ලබා ඇත,
රැකියාවක්ද ලැබී ඇත,
මින් ඉදිරියට
කුමක් කළ යුතුද?

කුඩා කල සිටි මිතුරන්
බොහෝ කලෙකින් දැක නැත…
බෝඩිමේ සගයින්
උනුන් නිවෙස් බලා ගොස් ඇත…
සරසවි මිතුරන් මිතුරියන්
කලෙකින් දැක නැත
පෑන අතට හුරු නැත…
කාලය ගෙවී ඇත

සිතේ….
සොම්නසද, දොම්නසද,
ඉතිරිවී ඇත…..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

5 thoughts on “කාලය ගෙවී ඇත

  1. අහෝ ඒ කාලය නැවත නොඑනු ඇත. දුක්වීද පලක් නැත.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s