නිමිති


නිමිති නම් පෙර නිමිති අරගෙන
පියා සලනා කුහුඹුවන් මෙන්
එකම එක දවසක්
නිමේශයකුදු නොමැති අරුනැල්ලක්

පැතුම් පියාපත් බොඳවෙලා
ඉරිතලා අව්වෙන් දැවීයයි
මහා මේඝ අතරේ
අකුණු සැරයට හසුවෙලා

යදම් බැම්මෙන් යටවෙලා
පිළුණුවෙන ලේ දුගඳ අතරින්
සිනා සෙන මුහුණක්
සතුරු සෙවනැලි බිඳදමා

සිතෙහි අරුනැලි ඇහැරිලා
මිනිස්කම නම් වළා අතරින්
පොද වැස්ස අතරේ
නැවුම් මිනිසෙකු ඉපදිලා

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s