නිමිති


නිමිති නම් පෙර නිමිති අරගෙන
පියා සලනා කුහුඹුවන් මෙන්
එකම එක දවසක්
නිමේශයකුදු නොමැති අරුනැල්ලක්

පැතුම් පියාපත් බොඳවෙලා
ඉරිතලා අව්වෙන් දැවීයයි
මහා මේඝ අතරේ
අකුණු සැරයට හසුවෙලා

යදම් බැම්මෙන් යටවෙලා
පිළුණුවෙන ලේ දුගඳ අතරින්
සිනා සෙන මුහුණක්
සතුරු සෙවනැලි බිඳදමා

සිතෙහි අරුනැලි ඇහැරිලා
මිනිස්කම නම් වළා අතරින්
පොද වැස්ස අතරේ
නැවුම් මිනිසෙකු ඉපදිලා

රුසිරු බොතේජු

Advertisements