ෂ්‍රෝඩින්ගර් 3


ඌ මළා!
ඌ මළේ නැහැ,
වෙනස් වුනා!
වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ
දොර අරින්නම ඕනේ,
වහ බීලද?
බීල නැහැනේ!
අවුරුදු ගානක් ගියා
ඌ වහ බොන්නෙ නැහැ
මම ඕකව මරනව!
ඉස්සර වාගෙ නෙමෙයි
මූ වහ බොන්නෙ නැහැ
දුක තමයි
ෂ්‍රෝඩින්ගර්
උඹ මට කෙල කලා!

රුසිරු බෝතේජු

ෂ්‍රෝඩින්ගර් / ෂ්‍රෝඩින්ගර් 2 කියෙව්ව නං කථාව තේරෙයි 😦

Advertisements