ලේ විලක් මැද


කඳු මුදුන සිපගනී
අහස්තලයට එහා
බිම නොදකිනා ලෙසම
ගංගාව පසුකලා
කුංචනද පතුරමින්
මිහිමඬල කිතිකවා
ලේ බිඳිති ගලා එයි
කඳු මුදුන බිඳ දමා

කවුරුවත් ළං නොවෙයි
ලේ දුගඳ බියකලා
අහස්කුස දුක සිතා
කඳුලු බිඳු වත්කලා
ගලන ලේ ගංගාව
දසත පැතිරී ගියා
මිහිමඬල හිනැහුනේ
ගහ කොල ද බිඳ දමා

දුමාරය තවමත් නැගෙයි
රැය කෙමෙන් ලංවෙලා
වළාකුළු තවමත් හඬයි
මිතුර ඔබ කොහෙ කියා
කුංචනද නතරවී
මිහිමඬල ගොළුවෙලා
මළගමකි අද එතන
ලේ විලක මැදිවෙලා

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s