එක දවසක්


සඳ කිරණක් වෙලා
සුන්දර රැයක
නිල් ගුවනක් වෙලා
මිහිමඬල
ඒ මිහිර මතින්
පියඹා නැගුනාට
ජිවිතේ තව එක දවසක්
ගෙවිලා

මල් වරුසා අතරේ
පිනිබිඳු හිමකැට මත්තේ
නිල් ගුවනේ කඳු මිටියාවතේ
ඒ මිහිරෙන් මේ ලොව දුටුවේ

පියඹා සියොතුන් අතරේ
පිහිනා මින් රැල අස්සේ
වන වදුලේ මුව රැල මත්තේ
සිංහ රාවයක් සවනට වැටුනේ

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s