සිහිනයේ ආදරය


සිහින දේදුන්න අතරේ
සුමුදු මායාව රැඳුනේ
වළාකුළු පියන් මත්තේ
පියනැගුවේ…

මාගේ සිහින අතරේ
සුපිපුණූ මලක් මා දුටුවේ
ඔබ අසලමයි ආලේ
නවතින්නේ…

මිහිර දැනුනා මෙ මොහොතේ
ඔබගේ දෙතොල් අතරේ
සැඟවෙන්නටයි ඔබේ ළමැදේ
ආදරේ…

සුපිපෙනා වසන්ත කාලේ
මල් කැකුළක් වී පිබිදෙන්නේ
ඔබමයි මාගෙ සිහිනේ
දෙව්ලියේ..

නැවතත් ඒ සිහිනේ
නැවතෙන්න මා හද කීවේ
ඔබගේ ඒ ආලේ
දැනුනේ..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s