සේයා


ඔබ දෑසේ සේයා
මා සිහිනේ සඟවා
සිත ඇතුලේ හංගා
හොර රහසේ මුමුණා
ආදරයේ ගංඟා
තරුකැට අතරේ රිංඟා
නිල්මිණි අතරේ හංඟා
ඒ ගීයේ ගැයුනා

මේ දෑසින් මුමුණන්නේ
ආදරයේ සංගීතේ
නිම්නාද දෙන්නේ
ආදරයයි සොඳුරේ

ඔබ හිනැහුනු ඒ සිහිනේ
තනිවෙන්නට හද මඬලේ
ආදරයයි හද පතුලේ
උණුසුමකින් සිටියේ
අප අතරේ බැඳි සෙනෙහේ
පැතිරේ හද පතුලේ
රුව දිස්වෙයි ඔබගේ
හැමවිට මා සිහිනේ

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

4 thoughts on “සේයා

  1. අනේ ආදරය ගැන සින්දු නම් මේ දවසවල ගේන්නේ මගෙ ඇහැට කලුදු….කොහොම වෙතත් ලස්සනයි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s