අවසානය


වචනයක්වත් නොකියා…
වෙන්වී ගිය
අතීතය මතක් නොකර…
ගිනිගෙන දැවෙන හදට
පිදුරු දමන්නට
සිනාසී නිහඬව
කඳුළු තනිකර
පිය නගන්නට
ඉඩක් දෙනු මැන….

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

සේයා


ඔබ දෑසේ සේයා
මා සිහිනේ සඟවා
සිත ඇතුලේ හංගා
හොර රහසේ මුමුණා
ආදරයේ ගංඟා
තරුකැට අතරේ රිංඟා
නිල්මිණි අතරේ හංඟා
ඒ ගීයේ ගැයුනා

මේ දෑසින් මුමුණන්නේ
ආදරයේ සංගීතේ
නිම්නාද දෙන්නේ
ආදරයයි සොඳුරේ

ඔබ හිනැහුනු ඒ සිහිනේ
තනිවෙන්නට හද මඬලේ
ආදරයයි හද පතුලේ
උණුසුමකින් සිටියේ
අප අතරේ බැඳි සෙනෙහේ
පැතිරේ හද පතුලේ
රුව දිස්වෙයි ඔබගේ
හැමවිට මා සිහිනේ

රුසිරු බොතේජු