මිහිරාවී


ඔබේ නෙතු අග
කඳුළු නොම රැඳෙනා
ඔබේ මුව අග
සිනහ මල් පිපෙනා
සඳයි තරුකැට තනිව මේ යාමේ
පෙමින් ළංවී ගයමු ගීරාවේ

මුවින් ගිලිහෙන
සොඳුරු ගී ඇසෙනා
සිනා මල්දම
ලොවම එළිය කරනා
මුවග රැව්දෙන මිහිරි ගී රාවේ
මතින් මත්වී සිටිමි ආශාවේ

ආදරය ගැන
ගේය පද ලියෙනා
ජීවිතය ගෙන
සොඳුරු තනු මැවෙනා
ඔබයි මාගේ සිහින තන්‍යාවී
සිහින ලෝකේ සොඳුරු මිහිරාවී

රුසිරු බොතේජු

Advertisements