සිත තනිකර


නිහඬ සිතක් නොකී කථා
මහ පොළොවට ඇද වැටිලා
ගංගාවක් පසුකරයයි
නිහඬ සොඳුරු ආදරේ

නිමේශයක්වත් සිත ලඟ
තනිවෙන්නට ඉඩ දෙන්නට
කඳුළු බිඳුවලන් වැසී
දෝර ගලනවා සිත දෝර ගලනවා

වේදනාව එබී බලන
හැම හුස්මම පසුකර යන
අපේ සොඳුරු සිනහ කථා
හඬා වැටෙනවා තනිකර හඬා වැටෙනවා

නුඹ ලඟ සිත නැවතෙන විට
එක හුස්මට හිත ගුලිකර
වේදනාව තනිකරමින්
වෙන්වී යනවා සිත වෙන්වී යනවා

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

2 thoughts on “සිත තනිකර

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s