නැගිටපන්!


වෙන මළ ගෙවල්වල
කොඩිදාන්න
උඹත් එක්ක ගිය අපි
හිතුවෙනෑ කවදාවත්
උඹේ මළගෙටත්
කොඩිදාන්න වෙයිකියල
කොහොමද බං
හිත හදාගෙන
කොන්වොකේෂන් යන්නෙ
උඹ නැති…..
ගිලෙන්න යනාකොට
බේර ගන්න උඹ හිටියට
උඹව බේර ගන්න අපිට බැරිවුනා
උඹ අපේ වීරයා උනාට
අපිට උඹේ වීරයෝ වෙන්න බැරි වුනා
අනේ බං නැගිටපන්
තව එක ට්‍රිප් එකක් යන්න
තව එක කැරමක් ගහන්න
මේකත් තව විහිළුවක් නේද?

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

පොත


පරණ පොත
උඹට හිතුන හිතුන වෙලාවට
කොළ ඉරල විසි කරන
පොත ඉවර වුනදාට??

රුසිරු බොතේජු