ඡායාව


රාස්සිගේ අව්ව පහවන
ගොම්මනේ
වැහිවලාව අස්සෙන්
සඳ කිරණ
තෙත් බරවී කරවුනු
පාරට වැටී
තැති ගන්වයි
විඩාපත් සිත …
මාරයාගේ හෝරාවේ
කාත් කවුරුවත් නැති මාර්ගය
පාරට වැටුනු පොල් අත්ත
දරාගත නොහැකි සුළඟ
මුසුවී සීතල සමඟ
සිසිර ඍතුවේ
කරයි ඔච්චම්
තැතිගත් සිතට…
දෙනෙතින් දුටුවද
මනසට හසුනොවන ඒ ඡායාව!
අපැහැදිලි ඒ මිනිසා…
කවුරුද?

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

4 thoughts on “ඡායාව

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s