4 වසර


රිදුම් දෙන දෑසින්
Screen එක දෙස බලාගෙන
නිමකරන්නට
Project,
Defense,
කෝටියක් බලාගෙන
හතරවන වසර
වැඩක් වෙයිද?
දෙගිඩියාවෙන්….
නිදහසක් නැද්ද
Trip එකක් යන්න
රිදුම් දෙන දෑසට
නිදහසක් දෙන්න
කියවන්න පොතක්
සිහිනෙක සැඟවෙන්න
නැහැ නිදහසක්
පිරී ඇත
Research papers!
ඉවරවෙයි නේද මේක?
තව අවුරුද්දකින්!!!

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

One thought on “4 වසර

  1. Hey trip එකක් යමුකො … ඒකට තව අවුරුද්දක් බලන් ඉන්න බෑ :-/ December යමු…:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s