හදෙහි ගීතය


කවිය නුඹ විය
මුවග රැව්දෙන
සදාකාලික මතකයේ
දෙනෙත් හැරගෙන
දසත බලනට
ඉඩක් නොමැතිද ජීවිතේ

විසල් අහසක
පතුලෙ හිඳගෙන
නිශායාමය ගතකලේ
සිතක් නොමැතිද
මදෙස යොමුවන
දෙනෙත් සැමවිට
පැවසුවේ

හද සොරාගෙන
සිත වසන්කළ
දෙනෙත ඔබ කොහෙදෝ ගියේ
සිත පහන් කළ
සහන් ගීතය
අරුත නැත මට
වැටහුනේ

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s