නොඑන නින්ද


ඇද හැලෙන වරුසාව
නොනැවතී සුසුමටවත්
තැතිගන්වයි සිත
නිමේෂයක් ගතනොවී
ගුලිගැසී සයනයේ
පොරවගෙන රෙද්දකින්
සිත මැවූ සිහිනය
දකින්නට නෙත් තදකරන්
සිටියද පැය දෙක තුනක්
පෙරලෙමින් පොරවන යටින්
නොමැත නින්දක් දැනුන
අකුණු ගිගිරුම යටකරන්

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s