නොගැලපීම


අහම්බෙන් මුවා වෙන්න තනන
නිරුත්තර හිතට එරෙහිව
පැන නැගුනු වේදනා කඳු
මුවා කරයි
සිහිනය,
ආශාව….
බොර පැහැති කැන්වසයේ
එහේ මෙහේ ගිය
පින්සල් පහර
ඔච්චම් කරයි
දියාරු වැඩිවූ
දියසායම් මත….
නිසසලව ඇදහැලෙන
මහා වරුසාව
ගිගුරුම් දෙයි
සිතට නොදැනීම,
විනාස කරමින්
සතුට….
නෙක පාට පිරුණු කැන්වසය,
එහේ මෙහේ ගිය පින්සල,
අවසාන කල සිත්තම,
එකෙකුට
මහා නිපැයුමක් වුවද,
බලි කුරුට්ටකි
තවෙකෙකුට……..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

6 thoughts on “නොගැලපීම

  1. කෙනෙකුට රුසිය කෙනෙකුට එය නොහොබීය
    ලොවදම් මිසක් වෙන කිසිවක් නොවේ මෙය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s