බස් නැවතුම


බලාසිටියෙමි ඇයඑන තුරා
බස් නැවතුමට වී
කාලය ගෙවී ඇත
සා පෙළ
පාසල් වැඩවලදී
උ පෙළ
ම්තුරන් සමඟ
අවසන් බසය එනතුරු
සරසවිය
සංගම් වැඩවලට
ම්තුරන් සමඟ
දැන් වෙන කොහාටද?
සියල්ල වෙනස්වී ඇත
ගෙවල් දොරවල්
යන එන බස්රථ
සියල්ලම……
නමුත්
නුඹ තවමත්
බලාසිටියි
තවෙකකුට
සෙවනක් වන්නට

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

6 thoughts on “බස් නැවතුම

  1. හෙහෙ…මැක්සා මචන්
    මේ බ්ලොග් එකේ ටෙම්ප්ලෙට් එක දැක්කම හිතට අමුතු
    feeling එකක් එනවා මචන්!!
    මාර ටෙම්ප්ලේට් එක!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s