ගිමන් හල


සොයන මග
අතරමංව
සොයාගතනොහී..
යනෙන මග
නොදැනුවත්ව
යාගත නොහී..
අතරමංවූවන්ට
ලංව එන වසන්තය
බොඳ නොවුනු
සිහිනයක් වන්නට
දිරිදුන් ගිමන් හල
නුඔ,
ගිම්හාන උණුසුමට කරවී
සිසිර ශිතලට ගුලිවී
ටකරං වහලයෙන් වැටෙන
වැහිබින්දු දෙස
හිස් බැල්මකින්
බලන්නේ ඇයි??
සසර බැමි මුදන්නට
කල් තව බොහොයි!

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s