ගිමන් හල


සොයන මග
අතරමංව
සොයාගතනොහී..
යනෙන මග
නොදැනුවත්ව
යාගත නොහී..
අතරමංවූවන්ට
ලංව එන වසන්තය
බොඳ නොවුනු
සිහිනයක් වන්නට
දිරිදුන් ගිමන් හල
නුඔ,
ගිම්හාන උණුසුමට කරවී
සිසිර ශිතලට ගුලිවී
ටකරං වහලයෙන් වැටෙන
වැහිබින්දු දෙස
හිස් බැල්මකින්
බලන්නේ ඇයි??
සසර බැමි මුදන්නට
කල් තව බොහොයි!

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Redox


ඔබ මාදෙස බලා සිනාසුනේ
ඔක්සිහරනයට කැමැත්තෙන් බව දැනුනි
නමුත් මාධ්‍යය ආම්ලික නොවූනිසා
එය නොහැකි විය

අද මාධ්‍යය ආම්ලික නමුදු
ඔබ වෙනත් අනුවකින්
ඔක්සිකරනයවී ඇති බැවින්
මා තනිවීමි

රුසිරු බොතේජු

Good bye


There was a place once I loved to be
It’s a place where my life could be
Though its old as my age could be
Still remember those days closer to me

Life near a river as difficult it may
Childhood wonderland stories to say
When I was an infant mom used to say
Stay sweeter memories I’m going to pray

Turning back again to good old days
Used to ride a bike we had our own ways
Playing with the guys I miss those days
Singing in the Choir I love that place

Time passes by sometimes its bliss
Not when stories to say places to miss
Love that smell when I’m closer to this
Good bye to all with a flying kiss

Rusiru Boteju

ඡන්දය


මදි මදි මදි
කෙළිනව මදි
මදි මදි මදි
රඟනව මදි
දියවන්නා
කෙළිබිම මදි

රට කරවන්නට
නළු නිළියෝ
ක්‍රීඩකයෝ
ටියුෂන්කරුවෝ

මදි මදි මදි
කෑවා රට මදි
මදි මදි මදි
උද්දමනය මදි
සිරි ලංකා
මේ දීපය මදි

අපෙ උතුමානන්
කියන නිසාවෙන්
දියවන්නාවෙන්
දිය කෙළියා මන්

මදි මදි මදි
ධූරය මට මදි
මදි මදි මදි
වාහන මට මදි
ආසනයේ
කටවුට් මට මදි

නාකින්ගෙ රටේ
ඇමතිකං ඇතේ
පුතුට පොත් නැතේ
පෝස්ටර් ඇතේ

රුසිරු බෝතේජු

ගැලවුම


ඔබ පැවසූ මග යන්නට සමිඳේ
දිරිදෙනු සවි දෙනු මගෙ සුර රජිඳේ
කල්වාරිය කඳු මුදුනත මැද්දේ
කුරුසියෙ දුක් විඳ සිටිනා සමිඳේ

ලෝදන තුරුලට ගෙන දෙවිඳේ
ඔබ සිටිනා හැටි කඳුලින් සිහිවේ
වරදකි මා කළ ඒ මම සමිඳේ
හැම කස පහරම මා නිස වැදුනේ

මට කමාව දුන මැන සුර රජිඳේ
මගෙ දහදිය ලේ බිඳු වන මොහොතේ
ඔබ හැර මට කිසිවෙකු නැත ලෝකේ
දෙවි පුතණුව ගැලවුම ඔබ මාගේ

රුසිරු බොතේජු

ෂ්‍රෝඩින්ගර්


ඌ මළා!
ඌ මළේ නැහැ,
වෙනස් වුනා!
වෙනස් වුනේ නැහැ,
දොර අරින්නම ඕනේ,
වහ බීලද?
බලන්නම ඕන,
නැතුව බැහැ.
ජීවිතේ වගේ..
ආදරේ වගේ..

රුසිරු බෝතේජු

ෂ්‍රෝඩින්ගර්ගේ බළලා [Schrödinger’s cat]