හිනාවෙයං


උඹ හිනා වෙන්නෙත් නැහැ..
උඹ කථා කරන්නෙත් නැහැ..
මම කරන දේකුත් නැහැ..
මම කරපු දේකුත් නැහැ..
නමුත් මේ නැහැඬියාව
සිහිගන්වයි නොයෙක්දේ
හොඳ නරක …
කරපු කියපු දේවල
හොඳ නරක …
කරන කියන දේවල
කථා කරපං ….
හිනා වෙයං ….

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

6 thoughts on “හිනාවෙයං

  1. හුටා…
    තේරෙනවානේ සීරියස් වෙච්ච තරම..
    අකුරකුත් අඩුවෙන් ගහලා..

    ඕක මල්ලී, ‘ආමාශය’ වෙන්න ඕනේ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s