දෝංකාරය


හිනැහෙන්න හිතයි මට
විඩාපත් දෙනෙත් අග
දැනෙනා හැම සිහිනයක්
නිමේශයක් ගානේ

මතකේ වරුසා ඇද වැටී
නිසසල රැය දෙස බලා හිඳී
කඳුලක් නොදැවටුන දෑසේ
සිසිලක් වත් රැඳීනැතී

හිතයි එක හුස්මක් ගන්නට
නොමැතිව වේදනා හදෙහී
සෙවනැල්ලක් රකිනා විට තනිකම
සොඳුරුයි ඒ සිතුවිල්ලම

මතකයන් අතරේ සිනාසෙන්නට
වැහිපොද වැටෙනා රාත්‍රියේ
මොහොතක් හිතයි මට
සිතල තනිකම අතහැර

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s