හමුව


උඹ කරනදේම
මමත් කරන නිසා
අපි එකතු වෙමු
අපි කථා කරමු
අපේ අදහස්
වෙනස් වෙන්නැති
පරස්පර වෙන්නැති
නමුත්,
උඹටත් මටත්
පොදු දෙයක්
ඇති බැවින්
අපි හමුවෙමු……

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

3 thoughts on “හමුව

  1. නිසඳැස ලස්සනයි!
    අදහස් (පරස්පර කෙසේ වෙතත්) වෙනස් නොවේ නම් හමුවෙන එකේ තේරුමකුත් නෑ… මොකද මමත් නුඹත් එකෙකු නොවන්නේ අපේ අදහස් වල ඇති වෙනස නිසයි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s