දෝංකාරය


හිනැහෙන්න හිතයි මට
විඩාපත් දෙනෙත් අග
දැනෙනා හැම සිහිනයක්
නිමේශයක් ගානේ

මතකේ වරුසා ඇද වැටී
නිසසල රැය දෙස බලා හිඳී
කඳුලක් නොදැවටුන දෑසේ
සිසිලක් වත් රැඳීනැතී

හිතයි එක හුස්මක් ගන්නට
නොමැතිව වේදනා හදෙහී
සෙවනැල්ලක් රකිනා විට තනිකම
සොඳුරුයි ඒ සිතුවිල්ලම

මතකයන් අතරේ සිනාසෙන්නට
වැහිපොද වැටෙනා රාත්‍රියේ
මොහොතක් හිතයි මට
සිතල තනිකම අතහැර

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

What I want for Christmas


All the memories passes by
Leaving no space to say good bye
To see a smile without a sigh
Waiting for a moment be alive

Is there a way to preserve a moment
To say in a sad voice that i knew it
Not to feel depressed from that moment
And to look ahead to live in the moment

Used to long walks with a joy in mind
Comfort of breeze which felt so kind
When i see them now pondered a while
Neither joy nor comfort in my mind

Wrapped in wilderness and deserted thoughts
Trapped in my mind with endless hopes
Want to break out the bars of cold
To feel the warmth of hope

Christmas is here its the dawn of winter
Jingling bells makes the sound of wonder
Was lost with life and glimpse of hope
What i want for Christmas is a place called home

Rusiru Boteju

හමුව


උඹ කරනදේම
මමත් කරන නිසා
අපි එකතු වෙමු
අපි කථා කරමු
අපේ අදහස්
වෙනස් වෙන්නැති
පරස්පර වෙන්නැති
නමුත්,
උඹටත් මටත්
පොදු දෙයක්
ඇති බැවින්
අපි හමුවෙමු……

රුසිරු බොතේජු

වෙනස්වීම


මම කැමතියි…
මම කැමති නැහැ…
මට බයයි…
මම හිතුවෙ නැහැ…
මම දන්නෙ නැහැ…
මට තව කල් ඕන…

මේ හැම දේම,
වෙනස්වීමට..
නොවෙනස් වුනාට.
නොවෙනස් වීම,
වෙනස් කරන්නට
උත්සහ නොකෙරුවාට.
වෙනස්වීම,
මේ හැමදෙයක්ම
වෙනස් කරාවි……

රුසිරු බොතේජු