සෙවනැලි අතරේ (සොඳුරු තනිකම)


සොදුරු තනිකම
ඔබයි මාගේ මිතුරිය
මිතුරෙකු ලෙසින් පියනැගුවේ
මා සමගින් එදා
නිසංසලේ පියනැගුවේ
සෙවනැලි අතරේ…..
මාවත් ඔස්සේ පියනගනට
දිරිදුන්නේ
සුන්දර තනිකම
ඔබ විතරය අද
මා හා තනියට ඉන්නේ……
නිහඬ දෙතොල්
පවසන ගීයේ
අරුතින් මා සිත කැළඹේ
කැළඹුන සිත මගෙ
සන්සුන් කරනට
ඔබමයි දිරිදුන්නේ…..
අළුයම රෑ දහවල
අතරින් පියමැනි
කාලය නොම වැන්නේ
දිවියේ අරුතක්
දැනෙනා මොහොතක
ඔබමයි තනියට සිටියේ……
තනිකම අතරේ
බැබලෙන හැම කුසුමක සුවඳින්
ඔබගේ හඬ ඇසුනේ
වියැකුනු සෙනෙහස
ප්‍රේමය මුසු කොට
ඔබ මා හා නිතිරැඳුනේ
සෙවනැලි අතරේ……

රුසිරු බෝතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s