මිනිස්සු


උඔ අමතක කළාට
මට මතකයි
තිබුනාද අපට ඉතිහාසයක්,
තිබුනාද අපට මතකයක්,
ජීවත් වෙනකොට
මේ ඔක්කොම
මිනිස්සු විතරයි
මම හොඳ වෙන්නැති
මම නරක වෙන්නැති
හැබැයි මම කරපු නපුර
කළේ තරහෙන් නෙමෙයි
අපි ඔක්කොම මිනිස්සු
හුස්ම ගන්න..
කන බොන..
මිනිස්සු
වේදනාව, දුක, තරහ, සතුට,
දැනෙන ‍මිනිස්සු
තිරිසනුන් ගෙන් වෙනස් වෙන
මිනිස්සු….
තිරිසනුන් ගෙන් වෙනස් වෙන
මිනිස්සු….

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s