හමුවේවි


සිත වෙන කොහෙද
මා ගාව නැහැ
සිනහවක් රැඳී ඇත
දෙනෙත් අග
නොමැකෙන ලෙස
උඹ මගේ සිත
ගෙන ගියේ කොහෙද?
සිත හොල්මන් කරන සිනහව
ඒ උඹේද?
ඒ ඇස් දෙක
අහිංසකද?
මට පේන හැටිද?
අනේ මංදා
කවදා හරි දවසක
උඹ හමුවේවි…

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

3 thoughts on “හමුවේවි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s