නුඹ කොහෙද


නිහඬබව නුඹ නැතිව
විඩාවකි හැම විටම
දුර කතර ගෙවන්නට…
රැකවරණය විය නුඹ
කිසිකෙනෙක් නොමැත මට,
සිනාසෙන්නට,
ලඟ රැඳෙන්නට,
කසිම දින තනි නොදැනි
සිටියේ නුඹයි මට…
ඒ පාළුව තනිකම
දැනෙන සීතලේ…
උණුසුම සොයමින්
තුරුලුවෙන්නට..
මගේ සෙවනැල්ල
නුඹ කොහෙද
අම්මේ…….

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

5 thoughts on “නුඹ කොහෙද

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s