දෙගිඩියාව


සොයන්නට විය නිදහසක්,
ජීවිතයක අතරමංවී..
නව දිවියක අරුණළු,
අතරින් පතර එබී බැලුවද..
නැත ඉඩක් හමුවන්නට,
ජීවිතය උදාකරනට..

වේදනාවක් විය මතකය,
උදාකල ඒ සිහිනය..
උඹේ නෙත් අග තනිවුවද,
මොහොතක වේදනාව අතහැර..
පිවිතුරු සිහිනයක මුවාවෙන්,
විඳගනිමි වසන්තය..

සොඳුරු මංපෙත අහුරා,
වේගයෙන් දිගහැරෙන..
කටු අත්තක පවා,
මල් පිපේනම්..
ඉඩ දෙන්නම් ජීවිතයට,
නිදහසේ දිගහැරෙන්නට..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

4 thoughts on “දෙගිඩියාව

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s