මොහොතක් විය


මොහොතක් විය
ජීවිතයම
ආදරයෙන් විඳින්නට
උත්සහගත්…

විඩාව
මඳක් පසෙකලා
හසරැල්ලකට
ඉඩහදන…

බලාපොරොත්තුව
තවත් එකක් නොව
සැබෑවටම
අත්විඳින…

සෙනෙහස
සතුට
මතකයේ
සදා රැඳෙන…

එවන්වූ
මොහොතක් කරා
බලාසිටිමි
ජීවිතය
පිළිගනිමින්…

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s