මට ඉඩදීපන්


උඹට මතක නැති උනාට
මට මතකයි හැමදෙයක්ම
ඒ මතකය මගෙ ඔළුවෙන්
විසිකරන්න ඉඩක් දෙන්න…
උඹ‌ට හොඳක් වෙන්න හිතන්
ඒ කියපු හැම දෙයක්ම
උඹම නපුරු කරන් සිතින්
කරන්නෙ උඹ ඒදේමයි…
මගේ හිතේ නපුරක් නැහැ
උඹ කරනා ඒදේකට
හිතේ ඇත්තෙ දුක විතරයි
එය වැඩි වෙයි හැම මොහොතෙම…
මගේ හිත….
මගේ කර….
මගේ ළඟ….
තියාගන්න ඉඩදීපන්……..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

7 thoughts on “මට ඉඩදීපන්

  1. ලස්සනයි මචං…..
    මම කියන්නෙත් ඔය ටිකම තමයි මේ දවස්වල…..

  2. පැරනි මතකය හදවත රිදවනවාම් ඇත්තෙනම හොදම දේ ඔබ කරන්න හදන ලෙසටම මතකය ඔලුවෙන් ගලවා විසිකර දැමීම ම තමයි . . . !

  3. ජීවිතය මොකක්ද කියල දැනෙන්නෙ ජීවත් වෙන කොට එය තවත්දේ වලින් එකක් කියල හිතුනහම හරිම අමාරුයි…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s