රැයෙහි නපුර


මේ අඳුරු රාත්‍රිය
ඇයි මෙතරම් නිහඬ
සිහිනයක්වත් නොපෙනෙන
මේ රැය තුළ
නිදිවරන්නේ කෙලෙස…
මොහොතකවත් සැනසීමක්
සිතේ නොතිබ්බාට
සොඳුරු බවක් නැත
මේ රැය තුළ…
එය එතරම් නිහඬය
එය එතරම් අඳුරුය
එය එතරම් අප්‍රසන්නය…
විඩාබරවූ දෙනෙතින්
තරුකැට දෙස බැලුවාට
එහි තිබුනු සොඳුරු බවද
මේ රැය ඇත සොරාගෙන…
තනිකම අඳුර පාළුව
වසාලන මේ අඳුර
එතරම් නපුරුද?…
අඳුරට තනිකමට
ආදරය කළ සිත‌
දැන් කොහේද?…
ඇද හැලෙන වරුසාව
වැඩිකරත් ගුප්තබව නොනවත්වා
විඩාබරවූ දෙනෙතෙහි
බියක් රැඳී නැත.
නුඹටත් මේ රැය නපුරුද??

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

4 thoughts on “රැයෙහි නපුර

 1. විඩාබරවූ දෙනෙතින්
  තරුකැට දෙස බැලුවාට
  එහි තිබුනු සොඳුරු බවද
  මේ රැය ඇත සොරාගෙන…

  ඇත්ත… මේ කාලෙට කිසිම දෙයක සුන්දරත්වයක් දකින්නේ කොහොමද? 😦

 2. Great and very beautiful piece of work. There is this almost magical,warm touch of a good piece of Sinhala writing, which I never found in English.Nevertheless, I like English too,understand it’s value and even enjoy a good English writing. what I’m trying to say is that unlike Sinhala, the “magic”,warmth feeling/ rush of blood or happy memories are missing in English. Perhaps, that’s because I am still a typical SL villager at heart.

  But long time back, I still remember the first day I sneak in to the “English” section of our Public Library at Panadura. It was like, a commoner entering to the “Forbidden City”. English section was for the posh & rich people, not for “village rats” like us. But that section was so nice, bright & clean; even it smells different than the “Sinhala section”. Being a proper, responsible citizen (or more accurately, a village rat), I didn’t forget to stole a couple of magazine add pages promptly, before slip-out silently. Of course, those pages were pictures of pretty white chicks and pictures European mountains ranges with snow covered tops.

  Those were a distance dream for a village rat like me, then. But I didn’t stop dreaming about them afterward. all my dreams could expressed in following few Sinhala lines, ripped from a Sinhala golden-oldie.

  “ඈත එපිට සඳ වට කර තරු පයනවා. බින්දු බින්දු රන් තරු කැට කඩා වැටෙනවා.සීත හිමේ මල් වරුසා වැස්ස වහිනවා.”

  Today those snowy mountains are in my backyard, but I am not exactly the happiest guy in the world. Perhaps it is just the human nature which always longing for what we don’t have( yes, I do crave for “පොල් සම්බල, ලූනු මිරිස්,අල තෙල්දාලා සහ හොඳට කට දන කරව හොදි, කිරි බත්”, the list will go-on… . Whatever is the reason, I am trying to change my attitude, stop complaining and live my life while appreciating what I have right now.

  LazyOwl

 3. @chathura
  මේ දවස් වල කොහොමටත් අවුල් විභෘගෙනෙ

  @කරුමක්කාරයා
  මගෙ හිත මට හොරා
  නපුරු වී ඇත
  😛

  @LazyOwl
  yeah all the time we look for greener pastures but never know when will it be dull till we get there 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s