අපේ Numeric තාලය/විනාශය


Romberg කියපන් කතන්දරේ
Newton ආව නේද කලබලේ
Lagrange දුන්න නේද හුටපටේ
සමීකරන දැක්කෙම නෑ මේවගේ

Euler වගේ හිටපු සෝබනා
Runge-Kutta දාපු ගමන් කෙල වුනා
Coefficient Matrixඋත් හිරවුනා
යන්තං LU දාගෙන බේරුනා

වැරදි කරන් අපිම ඒව හොයනවා
Truncation Error කියල කියන‌වා
Taylor අනේ හැමදේටම පනින‌වා
එක ගණනට ක්‍රම 2 3 තියෙන‌වා

Richardsonගෙ Extrapolate තියෙනවා
Simpson Trapezoidalඋත් තියෙනවා
Geometric Algebraic ඉන්න‌වා
නම් පැටලිල පොඩි බයකුත් හිතෙන‌වා

Syllabus එක ඉවර වෙන්න ලංවෙලා
කියපු ඒව ඔළුව ඇතුලෙ පැටලිලා
විභාගයත් අත ලඟටම ලංවෙලා
හිස් කොළයක් බලං ඉඳියි බය වෙලා

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

9 thoughts on “අපේ Numeric තාලය/විනාශය

  1. saw some comments after a long time 😀 thanks guys 😀
    this shitty syndicator(bloggers union) is not showing my posts ne 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s