සිතුම් වසන්තය


සිතිවිලි පව්වෙන්
එහා ලෝකයක් නොසොයා
හදෙහි රැඳීසිටි
සිතුම් වසන්තය
යලි ඉවතට ඇදුනා

මිහිමත මල් වරුසා
සිහිනයක් ලෙස වැටිලා
ඉඳුන් වසඟකල
ඔබේ සුවඳ ලඟ
සිත වෙනතක නොයවා

සිහින රේඛාවේ
නිමේශයක් නෙත් නොපියා
රිදී සීනු හඬ
මතින් වැසීගිය
සිත ඔබ‍ වෙත හැමුවා

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s