පිළිගනිමු ජීවිතය


නිහඬවූ දෙතොල් අග
විඩාපත් කඳුලක් රැඳී ඇත
උණුසුමක් සොයමින්
රුදුරු මග පියනැගුවාට
මිනිසත් බවක්,
වන සතුන් මැද,
සොයන්නේ කෙලෙස……
උනුන් පරයා නැගෙන
ආත්ම වර්ණනා හැරලන්නට
මොහොතක් නිමේශයක්
රුදුරු ලොව හැරදමා
තනිවෙන්නට
අපේම ලෝකයක් තුළ……
නව අරුණලු පිබිදෙන
සො‍ඳුරු ලෝකයේ
මනුසත් බවේ නාමයෙන්
පිළිගනිමු ජීවිතය

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

2 thoughts on “පිළිගනිමු ජීවිතය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s