කවිය


විසිකරන කොල කෑල්ලක..
පැන්සල් කොටයක් ගෙන
කුරුටු ගාන වචන ටික……..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

One thought on “කවිය

  1. හරි ලස්සන සිතුවිල්ලක්.
    මං අනිත් ඒවත් කියෙව්වා. නියමයි. දිගටම ලියන්න.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s