හැඟුමක්


මල් ගොමු අතරේ
දැනෙනා සුසුමන් ‍හමුවේ
මොහොතක් තනිවෙන්න‍ට…
සිතයි.. ඔබ තුරුලේ
පැතුමන් ගී රාවේ
සුසුමන් හඬ නැගුවේ
නිමේශයක් පාසා ඒ සිහිනේ..
ඔබමයි සැමදා සිටියේ…
මේ ආත්මයේ තනිකම අතරේ
සිසිලස ලැබුවේ ඔබගේ පහසින්
දැනෙ‍නා හැම හැඟුමින්
තනි වෙන්නට ඔබ සමඟින්
සිහිනයේ ඡායා අතරින්
පියනැගූ ඒ මොහොතේ
ඔබගේ සුසුම් පහසින්
උණුසුම මා හට ලැබුනේ

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s