සුබ නව වසරක්


නිමාවිය,
තව වසක් හදපිරි පැතුම් පොදි බැඳන්
පිය නගනුවස්
ඉදිරියට……
ගෙවූ වසර මොහොතක් මෙන් වුවද,
එහි ඇත දින 365
දුකද සතුටද
දෙකම එක් කළ…..
සීත ඍතුවේ සීතල,
තාම ‍දැනෙයි හදවතට
ඒ සීතලේ උණුසුම සොයමින්
පියනගමු……
ප්‍රීතිමත් සෞභාග්‍යමත්
හෙට දිනයකට,
සුබ පතමි සැමදෙනට
ලබන්නාවූ නව වසර
සුබෙන් සුබ වීමට….

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

One thought on “සුබ නව වසරක්

  1. මෙවන් වූ කවි සිතුවිලි තව තවත් පහළවන ශ්‍රී සුබ නව වසරක් වේවා!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s