සිහිනයේ මළබත


සොඳුරු ඡායා අතර සිරවී
ගෙවුනු මතකේ මිහිර සිහිවී
නිමේශයක්.
නවතින්නට හැකිනම්
ජීවිතේ………..
චන්ද්‍ර කිරණේ පැහැය අඩුවී
තවම සිහිනේ අතරමංවී
නිමේශයක්.
ඇහැරී ඉන්නට ඇත්නම්
සිහිනයේ……….


ඒකාකාරී ජීවන පිටියේ
ඔබෙ ආත්මයේ සුන්දර බව
දැනේවිදෝ………
වෙහෙසාකාරී ජීවන ගමනේ
මගෙ ආත්මයේ කඩතොළු මට
පෙනේවිදෝ………..


රැය පහන්වී හිරු උදාවී
හිරු හැරී ගොස් රැය උදාවී
ජී‍විතේ………
සිහිනයන්හී අතරමංවී
පෙරදින සිහිනෙක මළබත කන්නට මට
ලැබේවිදෝ………

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s