නොවෙනස්කම


දයාබරවූ මතකයෙන්
අමතකවූ අතීතය
විඩාබරවූ දෙනෙතකින්
සිහිගන්වනු කෙලෙසකද

නිමනොවන කම්කටොළු
නොයෙක් විඳි දුක්ගැහැට
මතකයක් සිහිකරයි
එය සොයනු කුමකටද

අද දිනය අත ලඟය
හෙට දිනය තවදුරය
අතීතය පිටුපසින්
හඹා එයි වේගයෙන්

අතීතයේ බලපෑම
වර්ථමානය තුළ වුවත්
වෙනස් කළ නොහැක එය
සිහි නගනු සැමවිටම

රුසිරු බො‍තේජු

Advertisements

2 thoughts on “නොවෙනස්කම

  1. අතීත අනාගත ඈඳා ලියවුනු කවියෙ ඉඳන් බොහෝ දෑ කියෙව්වා, අගෙයි ඔබේ කවිකම්, තවත් ලියන්න මල්ලි, කියලා දිරි දෙනවා ඔබට. දස්කම් අගෙයි කවිකම් තුලින් පෙන්වන.අර්ථාන්විත කවි පද තවත් ලියන්න

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s