නොවෙනස්කම


දයාබරවූ මතකයෙන්
අමතකවූ අතීතය
විඩාබරවූ දෙනෙතකින්
සිහිගන්වනු කෙලෙසකද

නිමනොවන කම්කටොළු
නොයෙක් විඳි දුක්ගැහැට
මතකයක් සිහිකරයි
එය සොයනු කුමකටද

අද දිනය අත ලඟය
හෙට දිනය තවදුරය
අතීතය පිටුපසින්
හඹා එයි වේගයෙන්

අතීතයේ බලපෑම
වර්ථමානය තුළ වුවත්
වෙනස් කළ නොහැක එය
සිහි නගනු සැමවිටම

රුසිරු බො‍තේජු

Advertisements

සම අන්තරය


මා පළමු පදය විට
ඔබ දෙවන පදය විය
සමාන්තර ශ්‍රේණියක
අනුයාත පද වල

සමාන අන්තරයකින්
ඔබට පසුව පැමිණියත්
ළං විය නොහැක මට
ඔබ වෙතට කිසි විටෙක්‍

පද පෙළෙහි ඓක්‍ය
සූත්‍රයට තනි කළත්
සත්‍යයි පළමු පදයට
නොම වේය දෙවන පදයට

උපකල්පනය අහෝසි විය
අභ්‍යුහනය නොහැකි විය
අසත්‍යයි සූත්‍රය
කුමක් කළ හැකි ද මට

නොවනු බිය කිසිවිටෙක
හැක අපට තනි වෙන්න
අභිසාරී ශ්‍රේණියක
n අනන්තයට යනවිට

රුසිරු බොතේජු

නිල් දිගන්තයේ


නිල් දිගන්තයේ
හැඟුමින් සැරසිලා
වසන්තය අවිත්
හැඟුම් මතුවෙලා


ඔබ හා සිටින මොහොතේ
මගෙ හද පුරා
දැනෙනා ආල හැඟුමන්
සිතේ ලියවිලා


නෑගෙනා විටදි මතකේ
සිතේ රොක්වෙලා
සෑඟවී ඉන්න ආසයි
අනන්තය කරා


ඔබගේ සුසුම් පහසින්
හදින් ලංවෙලා
ඔබගේ මග සරසන්නම්
අඳුරේ එළිය වෙලා

රුසිරු බොතේජු